Archívy

Sklepy v zahradě – Stavba krok za krokem

Sklepy v zahradě

Stavba krok za krokem

Jiří Faltýnek

Chystáte se postavit na svém pozemku sklep pro rekreační nebo hospodářské účely? Nejste si jisti tím, co všechno taková stavba obnáší? Pak bude pro vás tato publikace užitečným pomocníkem. Především získáte ucelenou představu o plánování a stavbě sklepa, dokážete vyhodnotit pracnost a proveditelnost výstavby ještě před jejím zahájením, a vyhnete se tak nepříjemným překvapením. Kniha se zabývá podložím z geologického hlediska včetně jeho přípravy, dále pak provedením betonových konstrukcí, popisuje vhodné materiály pro stavbu a velký prostor věnuje práci s kamenem i provádění kleneb z cihel a kamene. Najdete zde také informace o izolacích, větrání či vytápění, ale také o častých problémech a poruchách.

 • Počet strán: 112 strán
 • Väzba: brožovaná väzba
 • Rozmer: 145×207 mm
 • Hmotnosť: 150 g
 • Jazyk: český jazyk
 • ISBN: 9788024737980

Kompostovacie toalety svojpomocne

Viete, že „tradičné“ vodou sa oplachujúce WC, ktoré aj dnes sú symbolom civilizovania, sú hlavnou príčinou zničenia pitnej vody? Nevyužívajú naviac vôbec prirodzený kompostovací proces, nakoľko zmiešavajú tuhé a kvapalné časti „odpadu“, ktorý sa do nich dostáva.

Princíp tzv. „ekotoaliet“ je založený na oddelení tuhej a tekutej časti tohto „odpadu“.

Čo prinášajú kompostovacie toalety:

 • – Úsporu pitnej vody a peňazí – na splachovaní ročne ušetrí 4-členná rodina minimálne 20.000 litrov vody.
 • – Odstráni sa nepríjemný zápach.
 • – Zisk kvalitného kompostu, použiteľného v záhrade.
 • – Možnosť lacnej svojpomocnej výstavby systému.

V publikácii okrem teoretickej prípravy nájdete i opisy stavieb a plány na stavbu podomácky postaviteľných typov ako :

 • Clivus Multrum (vnútorná verzia i exteriérový typ)
 • Kompaktný kompostér
 • Jednošachtové toalety
 • Záhradná toalety podľa fínskej normy
 • Dvojkomorové záhradné toalety
 • Prekompostér

 

 • Jazyk knihy: slovenský
 • Formát: 210 x 148,5 mm
 • Väzba: brožovaná
 • Počet strán: 100
 • ISBN: 978-80-969754-6-4
 • EAN:   9788096975464
 • Rok vydania: 2016
1612

Komfort v mikroprostredi

Komfort v mikroprostredí je odbornou knihou o zdravom interiéri a mikroklíme. Sú v nej spracované súvislosti vlastností prostredia s ľudským správaním, pocitom pohody alebo stresu s priamym aj nepriamym vplyvom na celkové zdravie, medziľudské vzťahy a kvalitu života človeka.

Je súhrnom vlastných výskumov aj informácií z rôznych vied od psychológie, sociológie, antropológie, medicíny a ergonómie, ktoré sa v mnohom týkajú tvorby vnútorného prostredia. Kultúrny človek je stále živočíchom s rovnakými potrebami ako pred miliónmi rokov a prostredie, ktoré obýva, je dobré vytvoriť s ohľadom na tento fakt. Kniha k tomu ponúka komplexne spracované informácie.

Text je spracovaný v kapitolách podľa jednotlivých zmyslov a interakcií s prostredím, ktorými je definované pociťovanie komfortu. Veľký priestor je v knihe venovaný aj sedavej kultúre.

Autorka je praktizujúcou dizajnérkou a konzultantkou, pre širšiu čitateľskú verejnosť pripravuje populárnu publikáciu venovanú rovnakej téme ako táto kniha.

Veronika Kotradyová pôsobí na Fakulte architektúry STU v Bratislave a vo výskume aj v tvorbe sa venuje vzťahu ľudského tela, mysle a prostredia. Vyštudovala odbor Dizajn nábytku a interiéru na Drevárskej fakulte vo Zvolene. Pokračovala doktorandským štúdiom na tému ekologického navrhovania na rovnakej fakulte a na TU v Drážďanoch. Špecializáciu na vzťah človeka a prostredia si rozšírila na CED UC Berkeley v USA ako Fulbright štipendista. Je zakladateľkou BCD lab /Body Concious Design laboratory – výskumného, vzdelávacieho a vývojového pracoviska pre dizajn s ohľadom na človeka.

Autor: Veronika Kotradyová

Titul: Komfort v mikroprostredí

Vydavateľ: Premedia

Rozmer: 18,5 x 27,5 cm

Počet strán: 328

Väzba: Brožovaná

ISBN 978-80-8159-161-7

Hobití dom

Knižka Hobití dom a jeho príbeh opisuje cestu od nápadu, hľadania materiálov, pomocníkov a dobrovoľníkov, stavebných postupov a techník, po ich realizáciu.

 • 30 strán

Příručka pro život (aneb Zachraň se, kdo můžeš)

Příručka pro život

aneb Zachraň se, kdo můžeš

Rudolf Doernach

Biotekt Rudolf Doernach napsal mnoho knih a vytvořil četné projekty, které se zabývají návratem člověka k bio-logickým kořenům. Nemůžeme sice měnit svět, každý ale může udělat něco sám pro sebe, pro svoji rodinu, pro svoji skupinu. Co nám přinesla technická civilizace? Pohodu, zdraví, radost ze života? Kolik lidí vstává ráno s nadšením do nového dne? Kniha nás posouvá kupředu – za hranice technického světa, do nového světa plného zážitků, života, nezávislosti a osobní svobody. Napojením na přírodu se můžeme stát samozásobiteli nejen v oblasti potravin a fyzických předmětů, ale můžeme také žít kreativním a naplněným životem. Pokud by zásobení cizím mělo zcela selhat, musí zaskočit sebezásobení jako „bio-archa“, jak je v této příručce ukázáno. Možná jsou dnes lekce s podněty z této knihy nejlepší bio-akcií pro budoucnost, nejlepší možnou osobní investicí do budoucnosti. Bio-tekt Rudolf Doernach nabízí zajímavá řešení, dokonce i pro ozdravění měst.

Budoucnost je v každém případě bio a zelená!

 • Počet strán: 163 strán
 • Väzba: brožovaná väzba
 • Rozmer: 210×297 mm
 • Hmotnosť: 570 g
 • Jazyk: český jazyk

Mestske zahradniceni

Městské zahradničení, Kolektiv autorů

O tom, jak široké máte možnosti, vás přesvědčí Patricia Černáková a Jaroslav Svoboda. Následuje výklad o zahradničení na balkoně pro začátečníky od Aleny Lehmannové, tipy pro úspěšné domácí pěstování od Katky Horáčkové a mnoho dalších praktických návodů a článků věnovaných akvaponii, výrobě biouhlu, kompostování a dalším inspirativním tématům. Vyjeli jsme také na řadu reportáží do městských komunitních i jiných zajímavých zahrad Čech a Moravy, nechybí přehled o komunitním zahradničení ve světě.

Manuál ekologickej výstavby

Manuál ekologickej výstavby
Eugen Nagy

+ Jak na soběstačný dům – Petr Skořepa

Obsiahly manuál o navrhovaní a výstavbe trvalo udržateľných ľudských sídiel.
Z obsahu: – Potreba, vývoj, východiská a základné princípy ekologicky vhodnej výstavby,
– Materiálové, energetické, vodné a vzdušné hospodárstvo domácností,
– Ekodomy a ekologické stavebné postupy s použitím prírodných stavebných materiálov,
– Ekologické koncepcie navrhovania a výstavby sídiel,
– Permakultúra.

Príručka určená odbornej verejnosti zaoberajúcej sa navrhovaním a výstavbou sídiel, architektom, stavebným inžinierom, investorom i odborníkom v oblasti životného prostredia, študentom škôl zameraných na tvorbu sídiel a environmentalistiku, občianskym združeniam a skupinám venujúcim sa ochrane životného prostredia, ale aj širokej verejnosti zaoberajúcej sa možnosťami ekologickej tvorby sídiel.

Vybrané praktické príklady ekologických postupov a zariadení a možnosti ich uplatnenia v domácnosti sú vybrané zámerne vzhľadom k ich jednoduchosti a nenáročnému zhotoveniu a teda i možnosti svojpomocnej realizácie. Publikácia sa tak stáva nielen inšpiračným zdrojom k osvojeniu si základných princípov trvalo udržateľného života, ale aj motiváciou k praktickému uplatneniu prvkov ekologicky vhodnej výstavby.

Táto príručka sa teda môže stať užitočným pomocníkom aj pre každého, kto sa rozhodne postaviť si alebo prerobiť svoje obydlie a jeho okolie tak, aby žil sám v zdravom lokálnom prostredí a zároveň prispel k vytvoreniu zdravého globálneho prostredia.

V úvodnej časti publikácie sú načrtnuté východiská a dôvody ekologického prístupu k tvorbe prostredia a definícia základných princípov navrhovania a výstavby trvalo udržateľných sídiel. Hlavná časť publikácie je venovaná konkrétnym možnostiam ekologického riešenia základných zložiek ľudského sídla – materiálového, energetického, vodného a vzdušného hospodárstva domácnosti, šetrného a efektívneho využívania zdrojov a predchádzaniu negatívneho dopadu obydlí a sídiel na okolité prostredie. Jednotlivé modelové príklady ekologických zariadení, stavebných postupov a sídelných štruktúr v ďalšej časti publikácie ponúkajú možnosti riešení pri realizácii obydlí spĺňajúcich kritériá ekologicky vhodnej výstavby. Posledná časť je venovaná permakultúrnym princípom navrhovania trvalo udržateľných sídiel.

Vydanie roku 2015 obsahuje úryvky a infografiky z knihy ekostaviteľa Petra Skořepu – Jak na soběstačný dům.

 • Jazyk knihy: slovenský – Manuál ekologickej výstavby; český – Jak na soběstačný dům
 • Formát: 297 x 210 mm
 • Väzba: viazaná
 • Počet strán: 320
 • ISBN: 978-80-971724-0-4
 • EAN: 9788097172404
 • Rok vydania: 2015

… viděl jsem tě růst

Dřevěný komín, který byl 400 let v ohni a přesto neshořel; buky, které nepraskají; smrky, které nechce lýkožrout žrát; srostlá prkna; Stradivariho houslové stromy; les jako dodavatel energie a filtr škodlivin; dřevo, které i pod širým nebem vydrží „věčně“, a to bez chemických impregnačních prostředků; mystérium stromů.

Tato úžasná kniha je určena všem milovníkům dřeva – zákazníkům, stavitelům, řemeslníkům i těm, kteří prostě tento materiál milují a chtějí se dozvědět víc o zákonitostech jeho zpracování.

Čerpá z pradávných poznatků našich předků, které v posledním století téměř vymizely. Kácení dřeva podle Měsíce, přirozené sušení kmenů přímo v lese, stavění bez jakékoliv chemie.

Kniha vysvětluje, proč některé roubené domy vydržely 500 -700 let až do dnešní doby – bez chemie a bez cizorodých materiálů. Tak je možno stavět i dnes, víme-li jak. Dýchající domy či podlahy z takového dřeva jsou pohlazením pro duši, výraznou podporou zdraví, mají ideální tepelné vlastnosti i odrušují dnes tak všudypřítomné technické záření všeho druhu. Slučuje se v nich uskutečnění vysokých ekologických požadavků s moderními požadavky dnešní doby.

Autor knihy Erwin Thoma pochází z rakouských Alp, je původně lesník a tyto poznatky získal od dědečka své ženy a uvedl je do dnešní praxe. Každý, kdo si přečte tuto knihu, nemůže než být nadšen těmito možnostmi a vděčen člověku, který prosadil s takovou láskou k lesům a spoustou odvahy realizaci moudrosti našich předků.

Úvod do permakultury

Kniha, vhodná pre záhradkárov, chovateľov, poľnohospodárov, architektov, ekonómov a všetkých ostatných ľudí, ktorí majú záujem na zlepšovaní života na planéte Zemi vás jednoduchým spôsobom uvedie do permakultúry, ktorá je systémom pre navrhovanie trvalo udržiteľných ľudských sídiel. Je to prístup k životu, založený na etickom využívání krajiny, ktorý kombinuje mikroklímy, rastliny, zvieratá, pôdu, vodné hospodárstvo, štruktúry a ľudské potreby do vzájomne komplexne spolupracujúcich, produktivnych komunít.

Obsahuje kapitoly ktoré smerujú k etickému využívaniu krajiny – energeticky úsporné navrhovanie pozemkov, záhrad a budov, metódy plánovania a designu, zdroje z domových odpadov, recyklácia, komunitné finančné systémy, poľnohospodárske zvieracie kŕmne systémy, prepojenie pastvín a úžitkových stromov, ovocné sady, lesné záhrady, domáci les, bezorebné pestovanie obilovín, stratégie pre budovanie pôdy, vodné hospodárstvo, primerané technológie …
Nájdete v nej množstvo inšpirácií, ktorých princípy a metódy možno aplikovať v našich podmienkach, ale citlivo, s využitím miestnych zdrojov – inak by neboli rešpektované základné princípy permakultúry.